Series nhiều kỳ

Kiến thức

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là một trong những công nghệ nền tảng và ngày càng được sử dụng phổ biến trong thực tế. Vậy điện toán đám mây là gì? Bài viết này sẽ trình bày về lịch sử hình thành, khái niệm cũng như những tính chất, đặc điểm cơ bản của... Read more

Cập nhật

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là một trong những công nghệ nền tảng và ngày càng được sử dụng phổ biến trong thực tế. Vậy điện toán đám mây là gì? Bài viết này sẽ... Read more

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây ra đời đã tạo ra một cuộc cách mạng không chỉ về tính toán, kinh doanh công nghệ thông tin mà còn tạo ra cuộc cách mạng về dữ liệu l... Read more

Smart contract là gì?

Smart contract là gì?

Chúng ta đã biết rằng, các dữ liệu trong blockchain thường được sử dụng dưới dạng các giao dịch, chẳng hạn như A chuyển cho B một số token hoặc A tươn... Read more

Proof of Work và Proof of Stake

Proof of Work và Proof of Stake

Ở các phần trước, chúng ta đã được biết rằng Blockchain là các hệ thống phân tán do đó, nó cần đạt được sự đồng thuận thông qua các cơ chế đồng thuận,... Read more