Chia sẻ kiến thức về công nghệ, cách triển khai cài đặt hệ thống, thuật toán, lập trình, kiến thức về an toàn thông tin, học máy, machine learning, trí tuệ nhân tạo, AI, ML, blockchain, điện toán đám mây, mạng, tính toán lượng tử, các công nghệ 4.0,…